Kehityspalvelut

Kehityspalveluina voimme tarjota tuotannonkehittämiseen, tuotannonohjaukseen tai tuotteiden valmistamiseen liittyviä ratkaisuja ja pystymme esittämään ratkaisuja, joissa hyödynnetään viivakoodia tai RFID-tekniikkaa. Voimme myös esitellä valmiita esimerkkejä ja ohjelmisto ratkaisuja tilausrivien käsittelemiseksi, joissa tilausrivit muuttuvat tuotannon tiedoiksi ilman suurta ajan käyttöä. Osaluettelot ja tuotannontiedot käden käänteessä, ilman ylimääräisiä näppäilyjä tai virheitä, eikä tähän tarvita välttämättä kalliita ohjelmia. Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

katso video! music:Bensound.com

Case kuvasta tuotantoon

  • Projekti:Planit Fusion suunnittelusta osaluettelot
  • Järjestelmä:Viivakoodiohjaus / Tuotannonseuranta / Tarratulostus
  • Toteutus:11/2020

Projektin tavoite oli tuottaa myyjän piirtämästä kalustekuvasta tuotannon tarvitsemat osaluettelot. Tällä menetelmällä saatiin aikaiseksi iso säästö, koska jatkossa tuotanto saa piirretystä kuvasta, niin kappaleiden mittatiedot kuin listoitustiedot ja täydellisen osaluettelon. CNC-ohjelmat yhdistettiin QR-koodiin, joka tulostuu sahaajan toimesta kappaleisiin kiinnitettävään tarraan. Samassa tarrassa on myös muita tuotannon tarvitsemia tietoja.

Hankkeen julkinen tiivistelmä:

Hankkeen tarkoituksena on löytää ratkaisu, jolla pystytään tulostamaan QR- ja viivakoodilukijoille riittävän tarkkaa näkymätöntä tulostetta, joka erottuu UV-valossa. Tutkimuksessa selvitetään eri pinnanmuodoille ja materiaaleille tulostamista, sekä eri UV-valojen merkitystä luennan onnistumiselle. Tulosteen koon vaikutus luentaan on myös osa toiminnallista kokonaisuutta tässä selvitystyössä. Hankke nopeuttaa digitalisoinnin edistämistä eri tuotannon aloilla tuotannonohjauksessa ja tuoteseurannassa.